dag-van-de-zorgMocht je nog nooit van haar gehoord hebben, Florence Nightingale is een bekende vrouw uit de negentiende eeuw. Verschillende dingen heeft zij geïnitieerd op het gebied van verzorging en ze wordt sowieso gezien als de grondlegger van het hele beroep van verzorging an sich, dat toen immers nog niet als zodanig werd gezien of überhaupt bestond in die vorm. Het is daarom ook niet gek dat de verjaardag Florence Nightingale, namelijk op 12 mei, geldt als de dag van de zorg en de verzorging. Op de verjaardag Florence Nightingale staan we zodoende allemaal even stil bij de verzorging die wij dag in dag uit van een heel aantal mensen hier in Nederland mogen ontvangen – en die toch als een soort van vergeten groep lijkt te worden gezien, er bestaat niet altijd evenveel aandacht voor helaas. En dat terwijl de zorg steeds meer prangend wordt, ook bijvoorbeeld met de vergrijzing die er al in toenemende mate zit aan te komen. Als we het beroep niet wat meer stimuleren of aantrekkelijker maken dan hebben we in de toekomst misschien wel een heel groot probleem. Watn wie is er dan immers nog om al onze ouderen te verzorgen. Er zijn straks meer ouderen dan er jongeren zijn en hoe zullen we dat nou eigenlijk allemaal gaan opvangen, hoe gaan we dit alles doen? Ik heb er bij tijd en wijle echt een hard hoofd in, in deze kwestie, en ik denk bovendien, of ik vrees althans, dat het antwoord nog niet eens zo heel makkelijk is gevonden. Daar komt bij dat er veel meer gevraagd gaat worden van de mantelzorgers, de mensen die het allemaal vrijwillig moeten doen, die hun eigen familie en vrienden moeten gaan verzorgen.